Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä.

Tue työtämme

Tue työtämme
Tue SEYn eläinsuojelutyötä koirien ja muiden eläinten hyväksi! Siirry lahjoitussivulle klikkaamalla tästä.

Keräyslupa
SEY Suomen eläinsuojelu ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/733. Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa on myönnetty 24.8.2018.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään eläinsuojeluneuvojien kuluihin, eläinten hyvinvointia koskevaan tiedottamiseen, neuvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, entisten koe-eläinten sijoittamiseen uusiin koteihin sekä ennalta arvaamattomien eläimiin liittyvien eläinsuojelukatastrofien tuhojen korjaukseen. Varoja käytetään myös liiton jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen.

SEY Suomen eläinsuojelu ry on VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.