Koira ei ole susi

Nykytietämyksen mukaan koira polveutuu eräästä eteläisestä susilajista. Alun perin susilauman käyttäytymistä tutkittiin seuraamalla vangittuna eläneitä susia, jotka eivät muodostaneet luonnollista perhelaumaa, vaan laumaan lisättiin uusia yksilöitä sitä mukaa kun eläintarha halusi niin tehdä.

Ajatus siitä, että koiraa tulee kouluttaa kuin sutta, alistamalla ja dominoimalla, perustuu näihin vanhentuneisiin tutkimuksiin. Laumanjohtajuusteroria ja siihen liittyvä alistaminen ja selättäminen perustuvat tällaiseen virhepäätelmään. Teorian mukaan ihmisen kuuluu osoittaa koiralle laumanjohtajuutensa heittämällä koira selälleen, kun se toimii ei-toivotulla tavalla.

Luonnonsusia alettiin tutkia vasta myöhemmin. Silloin todettiin, että susilaumassa on hyvin harvoin konfliktitilanteita. Luonnossa elävässä susilaumassa ei ole koskaan nähty suden heittävän toista sutta selälleen. Jos susi uhkailee ja murisee, saattaa toinen susi heittäytyä selälleen ratkaistakseen tilanteen rauhanomaisesti. Ratkaisu on suden oma, mikä on suden kannalta tunnetasolla eri tilanne kuin se, että joku pakottaa sen selälleen. 

Susilauman auktoriteetti perustuu pakottamisen sijaan siihen, että muut sudet seuraavat alfayksilön esimerkkiä. Susilaumassa alfayksilö suojelee laumaansa ja toimii esimerkkinä muille.

Koira ja susi ovat muutoinkin jo niin eri eläinlajeja, ettei niitä kannata verrata toisiinsa.